اقرأ هذا المقال بلغة أخرى

دوره آموزشی گزارشگری بحران

هدف از برگزاری دوره آموزشی گزارشگری بحران، افزایش مهارت های شرکت کنندگان در تهیه گزارش از شرايط بحرانی است. این دوره آموزشی آنلاین به شما کمک می کند دانش خود را درباره خبرنگاری بحران، از زمین لرزه گرفته تا پناهندگان، از بحران بهداشتی تا فروپاشی مالی، بهبود بخشید.

این دوره موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، از جمله نقش خبرنگاران در پوشش بحران، اصول داستان خبری، نکاتی آموزنده درباره نگارش و مصاحبه و درک بهتر چالش های اخلاقی. این دوره آموزشی، یک دوره خودآموز است و شرکت کنندگان می توانند بر اساس برنامه کاری خود به مطالعه درس ها و انجام تکلیف ها بپردازند.

برای دسترسی به دوره آموزشی گزارشگری بحران، به این لینک مراجعه کنید.