این مطلب را به زبان دیگری مطالعه کنید:

دوره آموزشی روزنامه نگاری اقتصادی-۲

دومین دوره آموزش روزنامه نگاری اقتصادی و بازرگانی که با عنوان درک مفاهیم، واژه ها و رویه های اقتصادی و بازرگانی برگزار می شود، برای روزنامه نگارانی تدارک دیده شده است که دارای تجربه پوشش اخبار اقتصادی و بازرگانی هستند و می خواهند دانش خود را درباره شاخص های اقتصادی و رویه های بازارهای جهانی افزایش دهند.

برای تکمیل این دوره به ده تا پانزده ساعت وقت نیاز است. در طول دوره از شما خواسته می شود با نوشتن نظرات و شرکت در تمرین های مختلف، آموخته های خود را بسنجید.

فراگیری درس های ارایه شده در این دوره آموزشی نیازی به پیروی از ترتیب خاصی ندارد ولی شما باید همه تمرین ها را انجام دهید تا این دوره را با موفق پشت سر بگذارید.

در این دوره آموزشی با موارد زیر آشنا خواهید شد:

  • آشنایی با شاخص های اقتصادی و نحوه گزارشگری آنها
  • نحوه کار نظام بانکی
  • علت تفاوت نرخ بهره بانکی در موارد مختلف و تاثیر آن بر اقتصاد و مشتریان بانک ها
  • بررسی نقش کارت های اعتباری در اقتصادی مصرف مدار و ارتباط آن با مخاطبان ایرانی گزارش ها
  • شناسایی موضوع های کلیدی در خصوصی سازی صنایع و شرکت های تولیدی و بررسی سوال هایی که گزارشگران باید بپرسند
  • پوشش خبری سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • آشنایی با نحوه مدیریت شرکت های سهامی

برای دسترسی به دومین دوره آموزش روزنامه نگاری اقتصادی و بازرگانی به این لینک مراجعه کنید.