این مطلب را به زبان دیگری مطالعه کنید:

نیوز یو برگزار می کند: دوره آموزشی روزنامه نگاری و تروما به زبان فارسی

دوره آموزشی "روزنامه نگاری و تروما" به وسیله نیوز یو بین المللی (دانشگاه بین المللی خبر وابسته به موسسه پوینتر و مرکز بین المللی روزنامه نگاران) راه اندازی شد.

هدف از راه اندازی این دوره آموزشی آنلاین کمک به روزنامه نگاران برای مقابله با ضایعات روانی ناشی از گزارشگری در حوادث طبیعی و بحران های اجتماعی است.

رنج و اندوه انسان ها، مرگ و تخریب ناشی از خشونت یا عوامل طبیعی از جمله عواملی است که آزردگی روانی خبرنگاران و همکاران آنها را در تحریریه ها به همراه دارد. آثار روانی این گونه وقایع هم سلامت روزنامه نگاران را به خطر می اندازد و هم توانایی حرفه ای آنها را تحت الشعاع قرار می دهد.

علاوه بر این، در بسیاری از موارد روزنامه نگاران خود قربانی خشونت و فشار سیاسی هستند و به همین خاطر دچار آسیب های روانی و تروما می شوند.

شرکت کنندگان در دوره آموزشی "روزنامه نگاری و تروما"موارد زیر را مرور خواهند کرد:

  • راهکارهای موثر برای حفظ استقامت و سلامت روانی

  • راه های مراقبت از خود و اطرافیان در برابر فشارهای روانی

  • اهمیت پشتیبانی از همکاران

  • آشنایی با مواردی که روزنامه نگاران به حمایت روانی و کمک مشاوران نیاز دارد.

شرکت در دوره آموزشی "روزنامه نگاری و تروما" برای همگان رایگان و آزاد است.

برای شرکت در دوره "روزنامه نگاری و تروما" ابتدا باید در سایت آموزشی نیوزیو بین المللی ثبت نام کنید.